logo grantodawcy
grantodawcy
menu

Projekt "DOBRA ATMOSFERA - DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA"

O PROJEKCIE

OPIS PROJEKTU
Projekt jest realizowany przez
Fundację EkoRozwoju
w okresie
od 01.2019 do 02.2020
Projekt dofinansowano ze środków:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Fundacji WWF Polska
WARTOŚĆ PROJEKTU: 892.952,33 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich:
759.009,48 PLN
 
CEL PROJEKTU
CELEM projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu dotyczącej ochrony bioróżnorodności i problemów środowiskowych.
 
Kampania edukacyjna koncentruje się na promocji energoefektywności jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności.
 
METODA kampanii zakłada dotarcie do masowego odbiorcy za pośrednictwem liderów opinii i edukatorów oraz wyposażeniu ich w materiały, i narzędzia edukacyjne. Kaskadowe oddziaływanie kampanii zostanie wzmocnione dzięki nisko-kosztowemu oddziaływaniu medialnemu wydarzeń, internetu i mediów społ.
 
PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:
Projekt docelowo wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprawę jakości powietrza promując energoefektywność mieszkań i domów
Edukacja dotycząca ochrony drzew wzmocni ich ochronę jako kluczowego elementu systemu zielonej infrastruktury i siedlisk cennych gatunków.
 

narzędzia

Kalkulator kosztów ogrzewania
ekoDom
Użyj interaktywnego kalkulatora ekoDom - powzwalającego wyliczyć
  • żużycie energię w Twoim mieszkaniu / domu
  • korzyści związane z oszczędnościami na termomodernizacji
  • korzyści związane z oszczędnościami na zmianie źródeł energii
 
Pomiary zanieczyszczeń powietrza profesjonalnym pyłomierzem
W sezonie zimowym, jako członkowie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego prowadzimy pomiary zanieczyszczenia powietrza w miejscowosciach Regionu.
pomiary
 
Wiadomości

Harmonogram projektu

Harmonogram projektu dotyczy okresu od stycznia 2019 do lutego 2020 r. W formie wykresu przedstawia okresy czasu przewidziane na poszczególne zadania projektowe.

W projekcie przewidziano min. badania pyłomierzem w miejscowościach regionu i bieringi prasowe. Aby zobrazować problem, na serwisie udostęniono narzędzie do sledzenie monitoringu w czasie rzeczywistym.

 
Partnerzy projektu
partner:

Fundacja EkoRozwoju

partner:

Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego

partner:

Instytut Rozwoju Terytorialnego

partner:

Krakowski Alarm Smogowy

 
Do pobrania

Miniprzewodnik po wiekim smogu na Dolnym Śląsku.

broszuraGłównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Odpowiada  ono  za  ponad  50%  emisji  pyłów  (PM10)  i  87%  emisji  rakotwórczego  benzo(a)pirenu.  Aż  70%  domów wykorzystuje  tzw.  kopciuchy  –  najbardziej  prymitywne  piece  emitujące  duże  ilości  pyłów  i  substancji  rakotwórczych.

logos
logos
logo UE
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe