logo grantodawcy
grantodawcy
menu
lista artykułów:

Harmonogram projektu

30 marca 2019

Harmonogram projektu dotyczy okresu od stycznia 2019 do lutego 2020 r. W formie wykresu przedstawia okresy czasu przewidziane na poszczególne zadania projektowe. W projekcie przewidziano min. badania pyłomierzem w miejscowościach regionu i bieringi prasowe. Aby zobrazować problem, na serwisie udostęniono narzędzie do sledzenie monitoringu w czasie rzeczywistym.

pobierz harmoonogram projektu [pdf]

  Planowany termin rozliczenia
2019 2020
Lp Nr zadanie Katgoria kosztów - nazwa Nazwa zadania Nazwa kosztu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02
1 1 1.1 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Książka dla lekarzy, decydentów i nauczycieli  "Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie", 40 stron, 2000 egz           X                
2 1 1.2 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Przewodnik po smogu/ 8 str A4, 8000 egz           X                
3 1 1.3 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Zestaw scenariuszy edukacyjnych "Drzewa wokół nas", segregator z planszami A4, 1000 egz           X                
4 1 1.4 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Gra planszowa "Pogromcy smogu" - 1000 egz           X                
5 1 1.5 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Roll-upy edukacyjne, 7 sztuk       X                    
6 1 1.6 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Ulotka kampanijna, A4, kolor, 400.000 sztuk                     X      
7 1 1.7 Inne Wydawnictwa i materiały edukacyjne Dystrybucja ulotki kampanijnej                     X      
8 2 2.1 Inne Narzędzia edukacyjne Heat master - kalkulator kosztów i oszczędności związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją               X            
9 2 2.2 Inne Narzędzia edukacyjne Virale - 5 szt           X                
10 2 2.3 Inne Narzędzia edukacyjne Spoty kampanii - 2 szt.                     X      
11 2 2.4 Inne Narzędzia edukacyjne Strona internetowa kampanii, w tym obsługi transmisji z pomiarów     X                      
12 3 3.1 Inne Szkolenia, warsztaty i spotkania Spotkania w powiatach, 30 spotkań informacyjnych, 2-3h, ok. 50 os/ spotkanie                 X     X   X
13 3 3.2 Inne Szkolenia, warsztaty i spotkania Szkolenia subregionalne dla nauczycieli i edukatorów (4 szkolenia, 4h, ok 40 os/szkolenie)                       X   X
14 3 3.3 Inne Szkolenia, warsztaty i spotkania Szkolenia subregionalne dla straży, urzędników, policji nauczycieli (4 szkolenia, 4h, ok 30 os/szkolenie)                       X   X
15 3 3.4 Inne Szkolenia, warsztaty i spotkania Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w diecezjach dla księży i środowisk kościelnych (3 spotkania, 2h, ok. 25 os/spotkanie)                           X
16 3 3.5 Inne Szkolenia, warsztaty i spotkania Warsztaty dla aktywistów lokalnych - zaawansowane - 4 edycje, 2 dniowe, (ok. 20 os/szkolenie)       X         X     X   X
17 4 4.1 Inne Działania medialne Wizyty lokalne z pyłomierzem (12 wizyt lokalnych)                       X   X
18 4 4.2 Inne Działania medialne Briefingi prasowe związane z wizytami z pyłomierzem (12 briefingów)                       X   X
19 4 4.3 Inne Działania medialne Obsługa kampanii w mediach społecznościowych     X X X X X X X X X X X X
20 5 5.1 Usługi inne niż doradcze Badanie opinii publicznej Regionalne badanie opinii publicznej - wstępne                   X        
21 5 5.2 Usługi inne niż doradcze Badanie opinii publicznej Badanie opinii publicznej - końcowe                           X
22 6 6.1 Usługi inne niż doradcze Koordynacja projektu Koordynacja projektu   X X X X X X X X X X X X X
23 7 7.1 Usługi doradcze Obsługa prawna Obsługa prawna projektu - przygotowanie dokumentacji do wyboru wykonawców           X                
24 8 8.1 Informacja i promocja Działania promocyjne Działania te prowadzone będą bez kosztowo.                            
logos
logos
logo UE
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe